30, జనవరి 2009, శుక్రవారం

నేను డిలీట్ చెయ్యకుండా ఉంచిన మరికొన్ని SMSలు

ఈ SMS లు కాదు కానీ, చదివేకొద్దీ నవ్వొస్తోంది అలాగే, డిలీట్ చేసేటప్పుడు భాధ వస్తోంది. కానీ ఏమి చేస్తాను, ఫోన్ లో అన్నీ పట్టే ప్లేస్ లేదే.. సరే.. మరికొన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను.

----------------------

see outside the window

Sun is waiting for you..
Flowers smiling for you..
Birds are singing for you ..

and some one is waiting for you..

----------------------

My Eyes are waiting to see you..
My Ears are waiting to hear you ..
My Mobile is waiting for your SMS..
My heart is waiting to say .. miss you..

-----------------------
There are 2 types of enjoyment in life ..
One is being with friend.. and the other is ..
being with the memories of friend..
i miss my friend but not the memories
-----------------------
ना कोयि पल सुभह है!!

ना कोयि पल शाम है!!

ना कोयि पल रात है!!

हर पल .. हर लम्हॆ आप्कॆ नाम है!!

ये सिर्फ़ ऎक SMS ना सम्झ्लॆना

ये हमारि तरफ़्सॆ आप्को missing you क पैघाम है!!

-----------------------
వెన్నెల కోసం మల్లియలా..

చంద్రుని కోసం కలువలా..

మేఘం కోసం నెమలిలా..

తేనీటి కోసం తుమ్మెదలా..

ఆమని కోసం కోయిలలా..

సూరీడు కోసం కలువలా..

నా కళ్ళెప్పుడూ నీ SMS కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి… ఒక్క SMS చెయ్యవూ!!

-----------------------
soend life with someone whom you love.. for a life time they will remain as wonderful and marvellous..
But a few moments spend with some one who loves you.. will be more than life..
because to love someone isn't great.. but to be loved by someone is ultimate
------------------------
Leave something for someone .. but dont leave someone for something. Because in life some thing will leave you, but not someone will always be with you to love you as you are ..
------------------------
One man asked god, what's love?
God said, go to the garden and get me the most beautiful flower. The man went out and returned with empty handed and told that i had found most beautiful flower but i kept walking in the hope of a better1 than i realised that i had ignored the best one. i went back, but couldnot find it there..
god said, this is love.. it never be defined, but one has to feel it.
love never claims, but it ever gives...
------------------------
కలల లోకంలో విహరించే నీవు..

కళ్ళు తెరిచి చూడు..

ఉదయించే సూరీడు..

చిగురించే పువ్వులు..

పులకరించే నీళ్ళు..

మధురమైన కాఫీ..

అన్నింటినీ కలగలిపిన నా SMS ..

వేచి ఉన్నాయి నీకోసం .. నీకు శుభోదయం చెప్పాలని ..

------------------------
Alphabet 'O' stands for Oppertunity..
which is absent in Yesterday,
but available once in Today, thrice in tomorrow..
------------------------
Easy to get someone who will love you..
Easy to get someone who will like you..
Easy to get someone who take care of you..
But rate to get someone who will understand you..
------------------------
Meeting you was a fate..
Keeping in touch with you was a choice..
but falling in love with you was completly out of my control ..
oo my dear, where have you been all these days..
.
.
.
.
iphone is releasing on 1st Feb
------------------------
Few Relations In Earth Never Die..
now take the first letter of eacy word from previous line.. and see what do you get from me is that..
------------------------
When i see you .. i'm fine!!!
When i talk to yo .. i feel connected!!
When you sigh .. i feel happy !!
when you are low.. i'm worried !!
Finally when you are away.. i feel am low..
Becuase it is a part of my life.. Nokia - connecting people
-------------------------

ఎలా ఉన్నాయి?

 
Clicky Web Analytics