23, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

భవదీయుడు అంటే..

అనే గూగుల్ గుంపులో ‘’ అనే పదం యొక్క అర్దంపై ఓ చక్కని చర్చ జరిగింది. ఆ చర్చలో గౌరవనీయులైన Dr. R. P. Sarma గారు ఇచ్చిన వివరం బహు విపులంగా ఉండటంతో దానిని యధావిధిగా ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను.


మొదటగా పవిరాల అచ్యుత్ ప్రసాద్ గారు ఈ ప్రశ్నని అడిగి ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు

భవదీయుడు = భవత్ + విధేయుడు = your's obidiently

ఇక్కడ "భవదీయుడు" ని విడదీసిన విధానము మరియు "భవత్ = your's" రెండూ కూడా crude guesses మాత్రమే


ఇందుకు స్పందిస్తూ టెకుముళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారు ఈ క్రింది విధంగా వివరిస్తూ తెలుగులోని ప్రధమా విభక్తి ప్రస్తావన తెచ్చారు

భవత్ అంటె నీవు, మీరు, జరుగుచున్న కాలం అని అర్ధము. అదే భవదీయ అంటే  నీది అని అర్ధం

ఐతే తెలుగు లో ("డు, ము, వు, లు") ప్రధమా విభక్తి చేయడంతో భవదీయుడు అయింది.  అంటే....  మీ యొక్క అని మాత్రమే, విధేయుడు అని అర్ధము తీసుకోరాదు అని నా అభిప్రాయం


నేదునూరి రాజేశ్వరి గారు తెలుగులో భవదీయుడు అన్న పదానికి అర్ధం దొరకలేదు కానీ

భవము =పుట్టుక,సంసారము,ప్రాప్తి,శుభము ,సత్తా అని

భవత్ =కలుగుచున్న,పుట్టుచున్నఅనీ,

భవదీయము =మీది ,అనీ,విధేయము = సాసింప తగినది , విహిత కార్యము అనీ

విధేయుడు = సేవకుడు  చెప్పినట్లు వినువాడు అనీ

ఇలా అర్ధాలు ఉన్నాయి అని వివరించారు.


వీరిని సమర్దిస్తూ సుధాకర్ గారు సంసృతంలో భవదీయుడు అని చదివినట్టు ఉంది అని ప్రస్తావించగా, Dr. R. P. Sarma గారు ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు. వారి పాఠ్యాన్ని యధావిధిగా ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను.


ఆసక్తికరమైన చర్చ జరిగింది. మొదటే టేకుమళ్ళవారు సరిగానే వివరించారు. భవదీయుడు పదం తెలుగు నిఘంటువుల్లో దొరకకుంటే దొరకక పోవచ్చుగాక. ఎందుకంటే - మనం వినే ఇటువంటి  సంస్కృతపదాలు చూడండి. దేశీయ పదజాలం, రాష్టీయ అసమానతలు, మానవీయ సంబంధాలు, జతీయ సంపద మొదలైనవి. (స్పష్టత కోసం వేరేపదాలతో సమసించిన పదాలను ఇచ్చాను.) వీటిని దేశ+ఈయ; రాష్ట్ర+ఈయ; మానవ+ఈయ; జాతి+ఈయ అనే విధంగా విభజించాలి. ఇందులో మొదటిది పదం(ప్రకృతి).రెండవది ప్రత్యయం. ‘ఈయ’ అనేప్రత్యయానికి పై ఉదాహరణలవల్ల ‘సంబంధించిన’ అనే అర్థం స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది. కాబట్టి

 

భవదీయ = భవత్+ ఈయ  అని విభజించాలి.


ఇందులో భవత్ అనేది టేకుమళ్ళవారు చెప్పినట్టు ...‘తమరు’ అనే అర్థం ఇచ్చే శబ్దం. దాన్ని భవచ్ఛబ్దం అంటారు. దీనికి సంస్కృతంలో మూడులింగాల్లోనూ రూపాలున్నాయి.


పుం.      భవాన్      భవన్తౌ      భవన్త:  .........
స్త్రీ .        భవతీ       భవత్యౌ     భవత్య:  ........
నపుం.    భవత్       భవతీ       భవంతీ ........


కాబట్టి - భవత్+ఈయ > భవదీయ= తమరి (Yours)...


ఇక నిఘంటువుల్లో సాధారణంగా మూలపదం మాత్రమే ఇస్తుంటారు. దాని మీద ప్రత్యయాలు చేరగా ఏర్పడే కృత్తద్ధిత పదాలు అన్నీ ఇయ్యకపోవచ్చు. సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు ఇందుకు కొంత మినహాయింపు.

ఇంకా భవ శబ్దానికి 1.పుట్టుక 2. సంసారం మొ. అర్థాలూ ఉన్నాయి.

భవత్ శబ్దానికి ‘జరుగుచున్న కాలం’ అనే అర్థం లేకపోయి ఉండవచ్చని గెడ్డపువారు అభిప్రాయపడినారు. కాని, జరుగుచున్న/జరగబోయే/జరిగిన అనే అర్థాల్లో ఉంది. సంస్కృతంలో ‘భూ’ ధాతువు(క్రియ) ఉంది. దానికి ‘సత్తాయాం’ అని అర్థం.

సత్తా అంటే ‘స్థితి’(Status).

మనం వాడే ‘భూత,భవిష్యత్’ పదాలు ఆ ధాతువునుండి పుట్టినవే.వర్తమాన అనే పదమొక్కటి ‘వృతూ వర్తనే’ అనే వేరొక ధాతువునుండి పుట్టినది.

ఇక ‘అస్మదీయ’ అనే పదం విషయానికి వస్తే.. అస్మద్ శబ్దం (అహం=నేను అనేది ఈ శబ్దరూపమే)పై ఈయ చేరిన రూపం

6, నవంబర్ 2010, శనివారం

భాగ్యనగరంలో బ్లాగు ప్రమదలు

భాగ్యనగరంలోని బ్లాగు ప్రమదలన్నీ ఈ రోజు అక్కడేక్కడో కలుసుకుని ఏదేదో చర్చించుకున్నారు. ఈ విషయం నాకెలా తెలిసింది అని అడుగుతున్నారా!! మరేం లేదండి. ఇవ్వాళ ప్రొద్దునే నా భార్య ఓ చిన్న గిన్నెలో గుప్పెడు బియ్యం ఉడకేసి వాటికి జతగా ఓ నాలుగు బెండకాయల్ని వేయించి అక్కడ పెట్టి నేను బయటకు వెడుతున్నా, నాకు బండి కావాలి అని అడిగింది. ఏంటబ్బా తనకి ఇంత అవసరం అని మనసులో అనుకుని, సరే గాని ఎక్కడికి వేళుతున్నావ్ అని అడిగా. అదిగో అప్పుడు పేలింది మొదటి తూటా.

ఏం? మీకు చెప్పాలా.. మా ఆడోళ్ళంతా ఓ చోట చేరి మా కష్ట సుఖాలు పంచుకోకూడదా.. అన్నీ మీకు చెప్పే చెయ్యాలా..

ఆ సౌండ్ కొంచం తేడాగా ఉంటే, శాంత తల్లీ మనం ఈ విషయమై మళ్ళీ చర్చించుకుందాం అని అప్పటికి దాటేశాను. కానీ నాకు కూడా బండి కావాల్సి వచ్చినందున, నేను దింపుతాలే అని ఓ స్టిల్ ఇచ్చా. మాటైతే ఇచ్చాను కానీ ఏమి జరుగుతోందా అన్న ఆలోచన బ్యాక్‍గ్రౌండ్ లో తిరుగుతోంది. ఆ ఆలోచన అలా తిరుగుతూ ఉండగా మెల్లిగా బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకు వద్దాం అని బయలు దేరాం. రెండో తూటా పేలే ముందు కొంచం గింగిరాలతో ఫ్లాష్ బ్యాక్..

మాకు పెళ్ళి కాక ముందు వరకూ నా భార్యది చాలా చిన్న ప్రపంచం అని చెప్పవచ్చు. అందరి ఆడపిల్లలలాగా చాలా  గారాబంగా పెరిగింది, చదువుకున్నంత సేపు ఇల్లు కాలేజీ తప్ప మరో ప్రపంచం ఎరగదు. విజయవాడలో వాళ్ళ ఇల్లు ఉన్న ఏరియా, దుర్గాపురం మరియు గాంధీనగర్ లోని శాతావాహన కాలేజీ వైపు తప్ప మరో ప్రదేశం తెలియదు. ఈ రెండు కాకుండ, ఏలూర్ రోడ్డులో విజయటాకీస్ నుంచి కాంగ్రెశ్ ఆఫీస్ రోడ్డు వరకు కొంచం తెలుసు. అంతకు మించి ఏమి తెలియవు. ఓ డొక్కి సైకిల్ తొక్కుకుంటూ బొంగరం తిరిగినట్టు దుర్గాపురంలో ఉన్న వాళ్ళ స్నేహితుల ఇళ్ళకు మాత్రం వెళ్ళి వచ్చేది.

పెళ్ళికి ముందు మా అత్తగారు నాభార్య గురించి ఓ డైలగ్ కొట్టారు. మీరు కొంచం దారి చూపించండి ఇకపై తాను అల్లుకు పోతుందని. సరే ఏదో అన్నారు కదా అని అప్పట్లో మా అమ్మ వాడే లూనా నేర్పించాను. ఫరవాలేదు ఒక్క సారి నేర్పగానే పట్టేసింది. సైకిల్ తొక్కడం ద్వారా వచ్చిన బాలెన్స్ చెయ్యడం ఉపయోగ పడింది. ఎలాగో వచ్చు అనిపించిన తరువాత తనకి అంటూ ఓ బండి ఉంటుంది కదా అని హోండా వాడి ఏవియేటర్ కొనిచ్చా. ఆ తరువాత మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా తననే డ్రైవ్ చెయ్యమంటాను. ఎంత ఎక్కువ డ్రైవ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ అలవాటౌతుందని దాని వెనకాల ఆంతర్యం. మొదట్లో తాను కొంచం భయపడినా, పోను పోను నేర్చుకుంది. మొత్తం మీద హైదరాబాద్ అంతా కాకపోయినా దాదాపు ప్రధాన ప్రదేశాలన్నీ తనకి తెలుసు. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే, విజయవాడ కన్నా హైదరాబాదే ఎక్కువ తెలుసు అని చెప్పొచ్చు.

మా పెళ్ళి కాకముందు నాకు ఓ ఆలోచన ఉండేది, భార్యగా వచ్చే నా అర్ధాంగికి నేను మాత్రమే ప్రపంచం కావాలి అనుకోకుండా, తనకి అంటూ ఓ ప్రపంచం ఉండాలి అందులో నాకు కూడా స్థానం ఉండటమే కాకుండా, తనది అంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని తనకు నచ్చిన విధంగా తీర్చి దిద్దుకునే వ్యక్తిత్వం ఉండాలి అనుకునే వాడిని. అలా తనదైన ప్రపంచంలో నాది ఒక ముఖ్యమైన భాగం కావాలనుకున్నానే కానీ నేనే మొత్తం కావాలనుకోలేదు. అదిగో అలాంటి ఘటనే ఈ నాటి ఈ సమావేశం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవ్వాళ అక్కడ చేరే ప్రమదలలో ఒక్కరు కూడా నా భార్యకి చుట్టరికం ఉన్న వాళ్ళు కాదు. అక్కడి వారు ఇటు నావైపు భందువులు కారు అటు తనవైపు చుట్టరికం ఉన్న వారు కాదు. బ్లాగు పెట్టి తనకు నచ్చిన సోది వ్రాసుకుంటూ మిత్రులైన తోటి బ్లాగర్లతో కలసి ఓ ఫుల్ నూన్ ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి సిద్దం అయ్యింది అంటే, ఆ ప్రపంచంలో నేను లేను కానీ ఆ బ్లాగు పెట్టడానికిన్ నేనే కారణం అనేది నాకు ఆనందానిస్తోంది.

ఇక రెండో తూటా విషయానికి వద్దాం, ముందుగా ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్ వెళ్ళి కూరగాయలు తెచ్చాం. అప్పుడు కూడా నా భార్యే డ్రైవర్. వెళ్ళాం, వచ్చాం. బాగానే జరిగింది. అప్పుడు కూడా నేను వెనకాలే కూర్చున్నా. ఇంతకాలం నేను వెనకాలే కూర్చున్నా లేని అనుభూతి ఇదిగో ఇప్పుడు ప్రమదలందరినీ కలిసేందుకు వెళుతుంటే కలిగింది. అదే భయం. ఎందుకంటారా, ఎప్పుడూ లేని హుషారు ఒక్కసారిగా కనబడింది. బండి నడుపుతుంటే, అది కాస్తా ఏ మాత్రం స్పీడ్ తగ్గదే. నా పై ప్రాణాలు పైనే పోయ్యాయి అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. ఎలాగో గుండె చిక్కబట్టుకుని వెనకాల కూర్చున్నా. కూర్చున్నా అన్న మాటే గాని వెనకనుంచి ఒకటే సణుగుడు. ఒక టైంలో తనకి విసుగు పుట్టి ఇంకెక్కువ మాట్లాడావో ఇక్కడే దింపేస్తా అని అల్టిమేటం ఇచ్చింది. దాంతో ఇక మనం సైలెంట్. అలా రెండో తూటా ఓ పావుగంట సతాయించగానే వీళ్ళు కలుసుకోవాల్సిన ప్రదేశం వచ్చింది. బ్రతుకు జీవుడా అంటూ అక్కడి నుంచి బయట పడగానే చూడాలి నా మొఖంలోని రిలాక్స్, వర్ణనాతీతం.

అలా బ్లాగు ప్రమదల సమావేశం ఈ నాడు నాకు రెండు హార్ట్ ఎటాక్స్ ఇచ్చింది. మనకేమైనా వివరాలు లీకైతే, మీకు మరో పుటలో చెబుతా, అంత వరకూ అంతా ఉష్.. గప్ చుప్..

4, నవంబర్ 2010, గురువారం

ఇవి మీకు తెలుసా!!

ఈ మధ్య మా కంపెనీ వారు ఏవైనా ఆర్టికల్స్ పంపండి వాటిని మంత్లీ మెగజైన్‍లో మీ పేరుమీద వేస్తాం అంటే, అమేజింగ్ డివైకేస్ అనే శీర్షికన ఈ క్రింద చెప్పిన విధంగా ఓ ఆర్టికల్ వ్రాసి పంపాను. అందులో జావా గురించిన విషయం ఉండటం వల్ల వారు ప్రచురించ లేదు. అది వేరే సంగతి, ఇంతకీ ఈ విషయాలు మీకేమైనా తెలుసా!!
****
మొదటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం
ప్రతీ పద్నాలుగు రోజులకి ఓ భాష చనిపోతోంది అంటే మీరు నమ్ముతారా!!?? 2100 నాటికి ఏడువేలకు పైగా భాషలు అంతరించిపోతాయి, వీటిల్లో చాలా వాటిని ఇప్పటికీ రికార్డ్ చెయ్యబడలేదు. ఇవన్నీ మానవుల సంస్కృతికి మరియు జ్ఞానానికి నిధులు. మానవుల చరిత్రకు ఇవి సాక్షాలు. ప్రకృతి పరంగా మానవుని మేధస్సుకి ఇవి తార్కాణాలు. ఇంకా చదవాలనుకుంటే http://bit.ly/LangDie
రెండవ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం
జావా వర్చ్యువల్ మెషీన్ లో చాలా లోపాలున్నాయి, ఇది డాట్‍నెట్ వర్ట్చ్యువల్ మెషీన్ కన్నా చాలా లోపభూయిష్టమైనది అంటే మీరు నమ్ముతారా!! అమెరికాలోని వర్జీనియా యూనివర్శిటి వారి కంప్యూటర్ విభాంగం వారు పరిశోధించి వివరాలను ఓక శ్వేత పత్రంగా వెలువరించారు.  దాని మరిన్ని వివరాలకై http://bit.ly/JavaVMLeak
మూడవ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం
అమెరికా వారు సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.. దేనికంటారా? అదేనండి పెట్టుబడి పెట్టడానికి. వారి వద్ద ఎంత ధనం నికరంగా మూలుగుతోందో మీకు తెలుసా? వీరి ఆర్ధిక చరిత్రలో ఈ సంవత్సరంలో అత్యధికంగా, దాదాపు 837 బిలియన్ డాలర్ల అంటే మీరు నమ్ముతారా. ఇంత డబ్బు పెట్టుకునీ వారు జనాలకు ఉపాధి కలిగించడం లేదు, ఎందుకో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా, అయితే ఇదిగో  http://usat.ly/US837B
నాల్గొవ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం
మీరు కాలేజీ బంక్ కొట్టి ఎంజాయ్ చెయ్యాలనుకుంటున్నారా, అలాగే చదువు ఎగ్గొట్టి మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలనుకుంటున్నారా!! ఇదిగో యహూ వాడు మీకోసం ఓ ఏడు విధాల ద్వారా బాగా డబ్బు సంపాదించే వివరాలను అందిస్తున్నాడు. మరిన్ని వివరాలకై http://bit.ly/SkipCol
ఐదొవ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం
Mayfly అనే కీటకం దాదాపు 30 నిమిషాల నుంచి అత్యధికంగా ఓ రోజు వరకూ మాత్రమే జీవిస్తుంది అంటే మీరు నమ్ముతారా. అత్యల్ప జీవితకాలం బ్రతికే జీవులగురించి చదవండి, http://bit.ly/ShortLive
****
వీటిల్లో మూడు నాల్గొవ అంశాల గురించి నేను బ్లాగాను, మీలో కొందరు ఆ విషయమై స్పందించారు. అవి కాకుండా మిగిలిన విషయాల గురించి స్పందించమనవి. ఒకవేళ మీరుగాని 3 & 4 విషయాల గురించి ఇప్పుడే చదువుతున్నట్లైతే ఆ విషయాలపై కూడా స్పందించ వచ్చు.

3, నవంబర్ 2010, బుధవారం

అవినీతి రహిత సమాజం కలుగుతుందా!!

ఈ మధ్య బిఎస్‍ఎన్‍ఎల్ వాడు ఒక ఎస్‍ఎమ్‍ఎస్ పంపించాడు. అవినీతి రహిత సమాజం కోసం కేంద్రప్రభుత్వం ఒక కమీషన్ ఏర్పరిచింది, దానియందు మీరు కంప్లైంట్ చెయ్యవచ్చు. దాని వివరాలకై http://www.cvc.nic.in సంప్రదించండి లేదా 011-24651000 కు కాల్ చెయ్యండి వివరాలు తెలుసుకోండి అని ఆ ఎస్‍ఎమ్‍ఎస్ తాత్పర్యం.

ఇది చదివిన తరువాత నాకు కలిగిన మొదటి సందేహం అవినీతి రహిత సమాజం వీలౌతుందా? ఒక వేళ వీలు చేద్దాం అని అనుకుంటే, మన రాజకీయ నాయకులు వీలు కలిగించడం మాట అటుంచి, అలా ఆలోచించే వాళ్ళని ఏరి పారేస్తారుగా!! మరి అలాంటప్పుడు అలా ఆలోచించేదెవ్వరు? ఒక వేళ నాలాంటి వాడు ఏదో ఉద్దరిద్దాం కదా అని నడుము కట్టుకుంటే, ఎగతాళి చేసే వారే కానీ కలిసి ముందుకు సాగుదాం అని ఎంతమంది ముందుకు వస్తారు. ఇకవేళ ఎవ్వరో కొందరు ముందుకు వచ్చినా ఇలా వచ్చిన అందరూ ఒకే తాటిపై నడిచేదెప్పుడు? అందరూ కాకపోయినా కొందరైనా చేతోడుగా ముందుకు సాగితే, మిగిలిన కొందరు వారికి పెద్ద పీట ఇవ్వలేదన్న కోపంతో వీరిని వెనక్కు లాగుతూ ముందుకు పోకుండా అడ్డుకుంటూ ఉంటే, అవినీతి ఎప్పటికి నశించేది? ఇలా ప్రశ్నిస్తూ కూర్చోకుండా, నలుగురిని పోగేసుకుని పోదాం అనే ఉద్దేశ్యంతో, నాకు తెలిసిన సమాచారాన్ని మీ అందరికీ చేరవేస్తున్నాను.

మీరు కూడా మీకు తెలిసిన వారికి ఈ సమాచారాన్ని తెలియ జేయండి.

 
Clicky Web Analytics