5, సెప్టెంబర్ 2008, శుక్రవారం

ఆహ... మొట్టికాయలు బాగానే పడ్డాయి..

నా క్రిందటి పుట, ’బంధం - సంబంధం - అనుభంధం | అమెరికా లో నా ఆలోచనలు - ౧’, నేను ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ స్పందనలకు నోచుకుంది. ఇన్ని ఎక్కువ స్పందనలకు నోచుకున్న మొదటి పుట ఇదే. ఇన్ని స్పందనలు గమనించాక, చదువరులు స్పందించిన తీరు చూస్తూ ఉంటే... కొంత మంది నేను కనిపిస్తే కల్చేసేటట్టున్నారే.. అన్నింటికీ కలిపి ఒక పుట నా స్పందనగా ప్రచురిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించిన తరువాత సమూహంగా అందరికీ .. ఇదిగో .. ఈ క్రింద విధంగా..

ముందుగా..


శంకరగిరి నారాయణ స్వామి గారి స్పందనేమో, సున్నితంగా మొట్టికాయ వేసి.. భడవా!! కొంచం జాగ్రత్త.. ఇంకొంచం స్పీడు పెంచావో మూతి పళ్ళు రాలి పడతాయి అన్నట్లుగా అనిపిస్తోంది. అంతే కాకుండా మొన్నామధ్య మన (ఇలా మన అని అనవచ్చో లేదో) భారత దేశానికి చెందిన వనిత.. పేరేంటబ్బా.. హా... గుర్తుకొచ్చింది.. సునీతా విలియమ్స్ .. (అయ్యయ్యో.. ఈమె కూడా వేరే దేశస్తుడిని పెళ్ళి చేసుకుంది కదా..) చెప్పినట్లుగా .. సరిహద్దులు లేని స్థావరం ఉంటే ఎలా ఉంటుందో .. జాతి మత భేధాలు లేకుండా మనుషులను చూడటం అలవాటు చేసుకొరా వెధవా.. అన్నట్లుంది. ఏమో నేనింకా ఈ Globalizationకి అలవాటు పడలేదు కదా.. ఇంకా కొంచం local గానే ఆలోచిస్తున్నా.. ఏమి చేస్తాం.. manufacturing defect..

 

అలాగే.. "పెద్దైన తరవాత వీరిని ఏమి అనాలో అని మిరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అసలు ఏదైనా ఎందుకు అనాలి? వారిని మానవులుగా చూస్తే పోలేదా?" అని ప్రశించారు. హు.. అలాగే చూడాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందరిని మానవులుగానే చూస్తూ పోతే.. ప్రతీ వ్యక్తి నివాశం ఉండేందుకు ఒక చోటు కావాలి కదా.. అది సమాజమైతే / సంఘమైతే బాగుంటుంది అని కదా అందరూ అనుకుంటాము .. అంతే కానీ సమాజానికి దూరంగా, అడవిలో ఉండలేం కదా.. అట్టి ప్రతీ సమాజానికి కొన్ని పద్దతులు .. రీతులు.. విలువలు .. వ్యవహారాలు.. వగైరా వగైరా.. ఇంకా .. ఇంకా.. ఏవో ఏవో ఉంటాయి కదా.. ప్రతి పిల్లవాడి Birth Certificate మీద Religion అనే చోటు ఎందుకు? చక్కగా తీసేయ వచ్చుకదా.. ఎందుకు తీయ్యలేదంటారు? ప్రతీ వ్యక్తీ యొక్క మూలాలు ఏమిటో తెలుసుకునేందుకే ఈ పని అని నా అభిప్రాయం. That gives the main identity of the individual from which kind of culture that he / she grew up. అట్లాంటి ప్రధాన గుర్తింపుని తీసేసి చూడడమంటే, ఎందుకో మనసు అంగీకరించడం లేదు.

 

శంకరగిరి గారూ.. క్షమించండి.. నేను అంత విశాల హృదయం ఉన్నవాడిని కాదు. Am little narrow minded, and am proud being what I am. ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకోవడానికి నాకు ధైర్యం ఉంది. అలాగే ప్రతీ వ్యక్తీ తాను చేసిన పనులకు లేదా తన వ్యక్తిత్వానికి గర్వపడుతూ ఉంటూనే ఉంటాడు. I'm sure that every one is proud for what they are.

ఏది ఏమైనా, తమరి సలహాని అన్యధా గుర్తు పెట్టుకుంటాను.


ఇక Independent గారేమో నాది "చవక బారు సంస్కారమని..  cheap character.." అని నా బ్లాగులో ధైర్యంగా స్పందించారు. కొంచం కలవర పరచే విషయమైనా.. నిజాన్ని నిజంగా, నిర్బయంగా తెలియజేస్తే తప్పేంటిలే అని తలంచి, ఆయన స్పందనని moderate చెయ్యకుండా యధా విధిగా publish చేశాను. ఇక్కడ నిజం అనేది నాది చవక బారు సంస్కారమని కాదు, Independent గారి స్పందన అని గమనించ గలరు. నాది చవకబారు సంస్కారమైతే, మరి వీరి సంస్కారమేమైందో? సీతను అపహరించిన రావణాశురుడిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన హనుమంతుడు, ఎక్కడా.. ఎప్పుడూ రావణాశురుడుని దూషించినట్లు లేదు, వీరిద్దరి సంభాషణలలో హనుమంతుడు రాముని యొక్క గొప్పతనాన్ని మాత్రమే వర్ణిస్తూ.. ’నీ మేలుకోరే చెబుతున్నా.. సీతని రామునికి తిరిగి అప్పగించు’ అని అన్నాడే గానీ.. ’నువ్వు వెధవవి.. నువ్వు సీతని తెచ్చిన తీరు చెడ్డది.. వగైరా .. వగైరా..’ అంటూ ఏమీ అనలేదే.. అదీ సంస్కారమంటే .. స్వశ్తుతి మరియు పరనింద ఎప్పుడూ మంచివి కాదు. ఈ విషయం ఈ మహానుభావునికి ఎప్పటికి అవగతమయ్యేనో.. పైగా నాది cheap character అంట.. మరి వీరిది ఎంతటి గొప్ప characteరో.. పైగా నన్ను .. "గ్రో అప్పు మై డియర్ .." అంట.. వీరెంత గ్రో అప్పు అయ్యారో..

 

ఏది ఏమైనా.. అయ్యా ఊరు పేరూ లేని Independent గారూ.. ముందు తమరు ముసుగు తీసి తమ నిజ స్వరూపమేమిటో నలుగురికీ చూపించే ధైర్యం తెచ్చుకోండి అంతే గానీ ఇలా దాక్కుని ’ముసుగు వీరుడుని’ అని గర్వ పడకండి. తమ ఉనికిని దాచుకునే వారు అయితే పిరికి పందలైనా అయ్యుండాలి లేదా విద్రోహ శక్తులైనా అయ్యుండాలి అని నా అభిప్రాయం.అదీ ఇదీ కాకపోతే అదేదో ఆంగ్ల సినిమాలో చూపించి నట్లుగా తమరేమీ Zorro గానీ / The Shadow హీరోగానీ / ఇలాంటివే మరేదైనా కాదు కదా.. ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా తమ ఉనికిని దాచుకున్నా ఎదో ఒక ప్రతి రూపంలో కనబడుతునే ఉన్నారు. ప్రపంచం అంతా విస్తుపోయేటట్లు చేసిన కొన్ని మరణాల్లో ఒకటైన డయనా  కూడా తన ఉనికిని ఎక్కడ దాచుకోలేదు. తమరేమీ అంత ప్రాముఖ్యం ఉన్న వ్యక్తులు కాదు కదా.. అంతటి ప్రాముఖ్యం ఉన్న వ్యక్తులే తమ ఉనికిని దాచుకోనప్పుడు తమరింకా తమ ఉనికిని దాచుకుంటున్నారంటే.. ఇదేదో గూఢాచార వ్యవస్తలాగా అనిపిస్తోంది. తమరు నిరాధారులు కదా, అంతే లేండి. తమలాంటి వారు ఎవ్వరి మీద.. ఎలాంటి పేరు మీద అధార పడరు.. అయినా నాకెందుకులేండీ తమరి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు. తమరన్నారు కదా నాది చీపు కారక్టరని.. అలాగే అనుకుందాం కొంత సేపు. తమరేమో గొప్ప ఉన్నత వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్ళాయె. ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని తమరి దగ్గరే ఉంచుకోండి, నలుగురికి పంచితే కరిగి కొంచం తరిగి పోతుందేమో .. జాగ్రత్త.

 

ఇక తమరి అడిన వాటికి, ’ఇలాంటి జాబితా అంటే ఏంటండీ మీ ఉద్దేశం? వేరే మతం వాళ్ళనీ, వేరే దేశం వాళ్ళనీ పెళ్ళి చేసుకున్నవాళ్ళు ఏ జాబితా? అలాగే వివిధ కారణాల వల్ల ఒక రిలేషన్షిప్ లోంచి, ఇంకో రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఏ జాబితా?’, సమాధానం ఈ పుటలో ఒక చోట, ’జాతి మత భేధాలు లేకుండా ఒకటై, వసుదైక కుటుంబంలాగా కలసి మెలసి బ్రతుకుతున్నారు’ అని చెప్పినట్లు గుర్తు.. గమనించారా... కాబట్టి అలాంటి వారందరిని కలిపి వసుదైక కుటుంబీకులు అని అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయం, తమరికి నచ్చక పోతే.. క్షమించండి.. ఏమి చేస్తాం నేను జీన్స్ పాంట్లు వేసుకోను.. అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్లు.. నాదంతా కొంచం old fashion లేండి. నాలాంటి వాళ్ళని ఆ దేవుడే మార్చాలి.


ఇక అబ్రకదబ్ర అనీల్ గారి స్పందనల విషయానికొస్తే.. వీరి స్పందనలు చదువుతోంటే.. నా మాటల్లో ఇన్ని అర్దాలు, అపార్ధాలు, ఇన్ని నానా అర్దాలు ఉన్నాయా అని , కొంచం కొత్తగా మరికొంచం వింతగా అనిపించింది.

 

అయ్యా అబ్రకదబ్ర అనీల్ గారూ.. తమరు విచ్చేసినందులకు ధన్యవాదాలు.. అలాగే తమరు ఇక రానందులకు నెనర్లు. నాదంతా ఒకే పద్దతి. నా ఇంటికి వస్తే ఒక దణ్ణం, రానంటే మరో దణ్ణం. అంతే తప్పితే ఎవ్వరినీ బలవంత చేసేది ఏమీ లేదు. గాడిదనైనా గుర్ఱానైనా నీళ్ళదాకా లేదా గుగ్గిళ్ళ దాకా మాత్రమే మనం తీసుకెళ్ళగలం అంతేగానీ, వాటి చేత తాగించడమో తినిపించడమో చెయ్యలేం కదా.. పైగా తమరి స్వాతంత్ర్యాన్ని హరించే శక్తి నాకు లేదు. ఏది ఏమైనా తమరి స్పందనకు అన్యధా కృతఙ్ఞుడను. సరిగ్గా వ్రాసానో లేదో, I'm very much thankful for your visit and for your comments as well.


ఆఖరుగా, ఏది ఏమైనా.. కాలానుగుణంగా నా ఆలోచనలు ఉంటాయి అని మీరందరూ గమనించాలి. ఇవాళ్టి నా ఈ అభిప్రాయాలు రేపు మారవచ్చు, every thing is possible.. but only with time. అంత వరకూ just don't jump onto your conclusions. ప్రత్యేకంగా నన్ను నా బ్లాగులోనే దూషించే సాహసం చెయ్యవద్దని మనవి. మీకు కూడా బ్లాగులు ఉన్నాయి కదా.. చక్కగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు నాకు అక్కడ తలంటేశేయ్యండి. ఎవ్వడు కాదంటాడో చూస్తా..

 

ఓ.. మర్చిపోయ్యాను.. మన Independent లాంటి వారు ఎవ్వరి మీదా.. అంటే ఎలాంటి ఒక్క బ్లాగు మీద ఆధార పడరుకదా.. (క్షమించేయ్యాండి సారూ.. ఓ Independent గారూ).

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను బ్లాగ్ నిర్వాహకులు తీసివేశారు.
 
Clicky Web Analytics