7, జనవరి 2010, గురువారం

తెలుగు బ్లాగర్లకు ఓ ఉచిత సౌలభ్యం


తెలుగులో బ్లాగే వారందరికీ ఈ నూతన సంవత్సర కానుకగా కంప్యూటర్ విఙ్ఞానం వారు జనవరి నెల పుస్తకాన్ని ఉచితంగా మీ ఇంటికే పంపే ఏర్పాటు చేసారు. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవలసిన వారు చెయ్యవలసినదల్లా.. మీ బ్లాగు పేరు మరియు మీ ఇంటి పోస్టల్ అడ్రసుని నాకు పంపించడమే. ఈ సదవకాశం ఫిబ్రవరి నెల పత్రిక వచ్చే లోపులే అని గమనించగలరు. కావున ఈ నెల ఇరవయ్యో తారీఖులోపుల మీ చిరునామాలను నాకు పంపండి. మర్చిపోవద్దు...

జనవరి నెల పత్రికతో ఉచితంగా బ్లాగుల గురించిన ఒక చిఱు పుస్తకాన్ని మరియు రెండు సిడీలను ఇస్తున్నారు. ఒక సిడి లో బ్లాగింగు ఎలా చెయ్యాలో వివరంగా తెలియ జేస్తున్నారు. బ్లాగు ఉన్న మీకు అది ఉపయోగ పడక పోయినా మీ స్నేహితులకు అది ఉపయోగ పడవచ్చు. మర్చిపోకండి నా మైల్ ఐడీ dskcheck@gmail.com
 
Clicky Web Analytics